Nahrávám

 

Norbert  

Poďakovanie

Album „2“ je zatiaľ to najosobnejšie a najcennejšie čo som svetu dal. Nezvládol by som to ale bez pomoci Boha, ktorý mi prostredníctvom mojich milovaných rodičov dal život. Ďakujem za to. Ďakujem mojim sestrám a bratovi, že mi z diaľky držia palce a sledujú každý môj úspech a neúspech. Absolútna vďaka patrí Jakubovi, ktorý aj v čase najväčšej tmy je vždy tým svetlom na konci tunelu.

 

Moje veľké poďakovanie patrí Pavlovi Tomáškovi a Ulrike, bez nich by tento sen nikdy nenabral reálne kontúry, Ondřejovi Žatkuliakovi, ktorý dlhé mesiace pracoval so mnou na každom detaile tohto albumu, Ondřejovi Fiedlerovi, chlapcom z Light&Love a Kubovi Kubínovi, ktorí mi napísali skladby, ktoré milujem. Milanovi Malinovskému za to, že mi prepožičal dokonalú „Pôjde čo nejde“ a tiež Mirke Partlovej za nasadenie a nádherný vokál.
Obrovské vďaka patrí Kathy Kelly (Kathy, thanks you so much for so many inspiring things you said and did for me!) a tiež Larisse Kurmatshewe za krásne piano v Miracles (Spasibo!) Vďaka Petrovi Světlému, za absolútne originálny cover k albumu! Televízií Óčko, za to, že album zastrešila a preukázala tak dôveru v moju hudbu!

 

Petrovi Benýškovi, Mikulášovi Roubíčkovi a Matějovi Havlíčkovi za živé nástroje, Monike Bobulovej za vokály a za to, že do štúdia vždy priniesla dávku zábavy a nasadenia a tiež vďaka Ladislavovi, ktorý urobil veľký kus práce!

 

Petrovi Mackovi za to, že nieje len skutočný kamarát, ale aj za to, že je neuveriteľný profesionál. Milanovi Papežíkovi a Kláre Schützovej za to, že vo mňa veria a podporujú ma. Ďakujem Monike Bagárovej za to pokrstenie albumu.

 

Veľká vďaka patrí Zdeňke Šrucovej, Ivovi a Honzíkovi (Maršulovi) a tiež značke AHAVA za tú všetku nádej, oporu a hodiny rozhovorov, ktoré ma veľa naučili. Pani Petre Hradilovej a značke TROLLBEADS, ktorá preukázala veľkú dôveru v moju hudbu, Martine Huskovej za dlhoročnú podporu, opateru a cenné rady, Daniele Pedret a Martinovi Johannovi z múzea Grévin Praha za veľkú dávku ochoty, profesionality a ľudskosti.

 

Samozrejme vďaka patrí mojim fanúšikom, bez nich by toto celé nemalo význam.

 

S veľkou pokorou k vám všetkým,
Norbert